เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้ 

เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ ‘Flexi Lend’ และถูกจัดการโดยตนเอง ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้เป็นสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย แล้วกำหนดข้อตกลงระหว่างผู้เข้าชม/ผู้ใช้ ( ‘ผู้ใช้’ ) ของเว็บไซต์นี้และ Flexi Lend หรือใช้ชื่อเรียกอื่นที่กำหนดเอง 

ก่อนที่ผู้ใช้จะใช้เครื่องมือ ฟังก์ชัน หรือข้อมูลใดๆที่เว็บไซต์นี้เสนอ ผู้ใช้ต้องอ่านโดยระมัดระวัง คำนึงถึงและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงนี้ จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะออกจากเว็บไซต์นี้ทันทีและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ ฟังก์ชัน และข้อมูลใดๆที่มีให้ในที่นี้ 

ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้ใช้ทุกคน: ความมั่นคง ใบอนุญาต และการแสดงตัว 

ข้อมีสิทธิ์ 

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้มีจุดประสงค์เพื่อผู้ใช้อายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไปเท่านั้น การลงทะเบียน ใช้งาน หรือเข้าถึงเว็บไซต์/แอปพลิเคชันภายใต้อายุ 18 ปี คือการทำโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ โดยการใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนี้ คุณยืนยันและรับรองว่า หากคุณเป็นบุคคลธรรมชาติที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามและยึดถือถูกต้องตามข้อตกลงกับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการนี้ หากคุณละเมิดข้อบังคับใดข้อใดในข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้หรือข้อตกลงระหว่างคุณและเรา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของคุณ ลบโปรไฟล์ของคุณพร้อมกับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือ จำกัดคุณในการใช้หรือเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ด้าน หรือคุณลักษณะของบริการหรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน) 

การเป็นเจ้าของเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

ทุกเนื้อหาที่พบบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ ข้อความ ภาพกราฟิก รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ดนตรี เสียง และไฟล์อื่นๆ รวมถึงการจัดเรียงและเลือกสรรของมัน (ที่อ้างอิงกล่าวถึงว่า “เนื้อหาของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน”) เป็นทรัพย์สินพิเศษของบริษัท และสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง คัดลอก กระจาย แสดงให้เห็นในกรอบ ทำซ้ำ เผยแพร่อีกครั้ง ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ส่ง หรือซื้อขายในทุกวิธีหรือรูปแบบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่มีความยินยอมทางเขียนจากบริษัทล่วงหน้า ยกเว้นตามที่ระบุในข้อกำหนดถัดไป 

ยินยอมให้ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์และเปิดเผยข้อมูล 

เนื่องจากแพลตฟอร์มทางการเงินของ Flexi Lend เป็นหลักอยู่ในโลกออนไลน์ การให้ความยินยอมให้ดำเนินธุรกิจกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กู้ที่เป็นไปได้ ผู้สมัครสินเชื่อ หรือมีความสัมพันธ์กับเราในฐานะอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ เราต้องการความยินยอมของคุณในการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประการ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชัน หรือทางอีเมลที่คุณระบุ โดยการยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ คุณยินยอมและยอมรับในการรับเอกสารทั้งหมด เอกสารการสื่อสาร หมายเหตุ สัญญา และข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเว็บไซต์ เพลงแอปพลิเคชันและบริการของเรา โดยทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

การสื่อสารกับลูกค้า 

โดยการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าเราหรือตัวแทนของเรา บริษัทในเครือ หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทรกแซงติดต่อกับคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่ตั้ง หรือที่อยู่อีเลกทรอนิกส์ที่คุณให้หรือที่คุณสามารถติดต่อได้ คุณยินยอมว่าเราอาจติดต่อคุณผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงข้อความ SMS การโทรโดยใช้ข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือเสียงประดิษฐ์ แล้วการโทรหรือส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์ที่ใช้ระบบโทรโดยเลขอัตโนมัติหรือระบบส่งข้อความอัตโนมัติ ข้อความอัตโนมัติอาจเล่นเมื่อมีการตอบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือผู้อื่นที่ตอบ หากตัวแทนหรือผู้แทนโทร พวกเขายังอาจเอาไว้ข้อความบนเครื่องตอบรับโทรศัพท์ ระบบเสียงสารคดี หรือส่งผ่านข้อความทางข้อความให้คุณได้ด้วย 

โดยการให้ความยินยอมของคุณ คุณยินยอมที่จะรับข้อความ SMS (รวมถึงข้อความข้อความข้อความ LINE หรือข้อความ Facebook Messenger) การโทร และข้อความ (รวมถึงข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและข้อความเสียงประดิษฐ์ รวมถึงการโทรและข้อความที่ใช้ระบบโทรอัตโนมัติ) จากเรา ตัวแทนของเรา ผู้แทน บริษัทในเครือ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเราในฐานะตัวแทนจากเรา ที่หมายเลขที่เฉพาะเจาะจงที่คุณได้ให้แก่เราหรือหมายเลขใดก็ตามที่เรารับรู้ได้ หรือหมายเลขที่เราสามารถเชื่อมโยงได้โดยตรงกับบัญชีของคุณ (เช่นผ่านการค้นหาข้าม การจับภาพระบุผู้โทรเข้าหรือวิธีการอื่นๆ) ข้อความเหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลหรือคำถามที่เกี่ยวกับใบสมัครของคุณ สินเชื่อและ/หรือบัญชีของคุณ คุณรับรอง รับประกัน และแสดงว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้กับเราคุณเป็นเจ้าของและไม่ใช่ของบุคคลอื่น นอกจากนี้ คุณยืนยันว่าคุณมีอำนาจในการรับโทรที่แต่ละหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ให้เรา คุณเห็นด้วยที่จะแจ้งให้เราทราบโดยทันที หากคุณเลือกที่จะใช้หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะใดหนึ่ง 

การระงับการเข้าถึงของผู้ใช้/การสิ้นสุดการเข้าถึง 

Flexi Lend สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบริการใดๆ ที่เสนอผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การดำเนินการนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลต่างๆ ไม่จำกัดเพียงการที่ผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลที่เท็จหรือสร้างความสับสน ละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน หรือหาก Flexi Lend ไม่สามารถทำการตรวจสอบหรือพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งไปได้ ควรทราบว่า Flexi Lend ไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงเว็บไซต์

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 

เนื้อหาต้นฉบับที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ลิขสิทธิ์ สิทธิจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

การคัดลอก การทำสำเนา การเผยแพร่ หรือการออกอากาศเนื้อหาที่ได้รับคุ้มครองจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดที่เข้มงวดและห้ามเด็ดขาด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก Flexi Lend ล่วงหน้าทางเขียน

เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของแต่ละเจ้าของ แล้วอาจไม่นำมาใช้โดยผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุนและการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ